Kijiko Sims: Shaggy Hair long version for him

Kijiko Sims: Shaggy Hair long version for him for Sims 4Kijiko Sims: Shaggy Hair long version for him for Sims 4Kijiko Sims: Shaggy Hair long version for him for Sims 4Kijiko Sims: Shaggy Hair long version for him for Sims 4

Kijiko Sims’s Shaggy Hair long version for him – Long hairstyles