The Sims Resource: Kijiko Panda Lan Lan Hair Recolored by MahoCreations

The Sims Resource: Kijiko Panda Lan Lan Hair Recolored by MahoCreations for Sims 4The Sims Resource: Kijiko Panda Lan Lan Hair Recolored by MahoCreations for Sims 4The Sims Resource: Kijiko Panda Lan Lan Hair Recolored by MahoCreations for Sims 4The Sims Resource: Kijiko Panda Lan Lan Hair Recolored by MahoCreations for Sims 4

The Sims Resource’s Kijiko Panda Lan Lan Hair Recolored by MahoCreations – Short hairstyles